Park zoekt vrienden!

Vrienden van het Westerpark in het NRC

by

In het NRC: ‘Bewoners klagen al jaren over overlast, en nu is ook het stadsdeel overstag‘.

Het interview ging over de optelsom van evenementen in het Westerpark, bij Thuishaven en Stadspodium. De evenementen zijn van 13:00-23:00 uur (in het artikel staat het omgedraaid).

De Vrienden van het Westerpark zijn blij dat er erkenning is van de disbalans in het park en de omgeving en gaan op constructieve wijze verder in gesprek over de benodigde maatregelen.

De startnotitie Westerpark in balans vind je op de website van stadsdeel West.