Park zoekt vrienden!

Eind maart is door de Vrienden van het Westerpark ingesproken bij de stadsdeelcommissie. De voortgangsrapportage over het Westerpark van portefeuillehouder Thomas Hermans stond op de agenda. De Vrienden missen visie op de toekomst van het steeds drukker wordende Westerpark. De Westkrant schreef een stukje over de inspraak…(Lees meer)

Vervangende boom

by

De grote kastanje voor het Concious hotel wordt door veel parkgebruikers gemist. Ondertussen is de vervangende boom geplant. Dat is nog niet echt wat je noemt een woudreus, die moet nog even flink doorgroeien. Om zolang toch de plek een monumentaal aanzien te geven heeft het stadsdeel besloten rond de boom een kunstwerk te plaatsen…(Lees meer)

Wil jij het groen in Amsterdam behouden en beschermen? Zet dan nu je handtekening voor de definitieve aanvraag van een referendum over de Hoofdgroenstructuur. 10.000 handtekeningen nodig! Het Amsterdamse groen staat zwaar onder druk. Duizenden Amsterdammers ondersteunden daarom in januari een inleidend verzoek voor een referendum over de Hoofdgroenstructuur. Vandaag start de volgende fase…(Lees meer)

De nieuwe door het stadsdeel ingestelde programmaraad heeft haar advies over de programmering in Cultuurpark Westergasfabriek opgeleverd. Dat is een beetje een teleurstellend werkje. De programmaraad vindt het momenteel een goede en diverse programmering in het Westerpark. Nog wat Keti-Koti erbij en we zijn klaar. Het mag allemaal wel wat buurtgerichter en jong talent…(Lees meer)

Portefeuillehouder Thomas Hermans heeft zijn visie voor het Westerpark op papier gezet. De titel van het document: Westerpark: een stadspark voor iedereen. Daar kan je je als bestuurder geen buil aan vallen. Volgens ons is dat park voor iedereen juist het probleem. Evenementen, festivals, buurtbewoners, bootcamps, picknickers, toeristen, filmliefhebbers, horecabezoekers, fietsers: het is bij elkaar…(Lees meer)

Stadsdeel West en de Westergas BV nodigen buurtbewoners uit voor een Westerparkborrel. Daar zullen de buren worden bijgepraat over de activiteiten en plannen van het stadsdeel en de Westergas BV met het park. En ze willen ook graag onze mening horen. Wat het stadsdeel te melden heeft is vrij voorspelbaar, portefeuillehouder Thomas Hermans heeft recent…(Lees meer)

Handhaving terrassen

by

In november is in aanwezigheid van portefeuillehouder Thomas Hermans geconstateerd dat de meeste terrassen in het park de regels voor terrassen nogal ruim overschrijden. In coronatijd hebben we ze ruim baan gegeven, nu willen ze niet meer inkrimpen. Dat had per 1 oktober moeten gebeuren. Het stadsdeel zou de horeca aanschrijven dat ze hun terrassen…(Lees meer)

Het begon met een valse start. De gemeente stelde een Raamwerk op waarin de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van Haven-stad in het Westelijk havengebied werden vastgelegd. Met de plm. 400 reacties daarop werd weinig gedaan. Dat zette kwaad bloed bij de vele bewoners en organisaties die op het concept Raamwerk hadden gereageerd. Gelukkig kwam…(Lees meer)

Kavel X

by

De Vrienden van het Westerpark, volkstuinders en betrokken buurtbewoners streden met groot succes tegen de komst van een torenflat in het Westerpark op Kavel X. Dat is de parkeerplaats voor het voormalige ING-gebouw, nu Westerpark West. Wij wilden dat de kavel vergroend zou worden. De gemeenteraad stemde in 2018 in met een groene entree…(Lees meer)

Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden…(Lees meer)

Vergunningen te laat

by

Het is ons al jaren een doorn in het oog, de gemeente publiceert vergunningen voor evenementen vaak veel te laat. Met regelmaat zelfs nadat een evenement al voorbij is. En dan is het natuurlijk een beetje laat om nog bezwaar aan te tekenen. Tijdens het afgelopen Amsterdam Dance Event was het door de hele stad…(Lees meer)

Avond van de balans

by

In 2023 is er nog een jubileum, een tienjarig jubileum. Op 30 september 2013 ontaardde een vrolijke avond rond het park onverwacht is een bijeenkomst vol boze buren. Zij vonden de evenementen te veel, te groot en te commercieel worden in het park. Het geschrokken stadsdeelbestuur erkende op die avond de rek eruit was en…(Lees meer)

Sinds het opbreken van de kermis maart vorig jaar heeft de boulevard langs de Haarlemmervaart dienstgedaan als fietsenstalling voor diverse evenementen in de Gashouder. Op dit moment is er gedurende zes weken een serie concerten in de Gashouder. Dat betreft dan vaak één concert op zaterdagavond. Waarom moeten er dan zeven dagen in de week…(Lees meer)

Terrassen

by

Per 1 oktober moeten de Amsterdamse terrassen weer terug naar het formaat van pre-corona. Dus ook in het Westerpak. Bij de lockdowns hebben de Vrienden ingestemd met de tijdelijke terrasvergroting in het Westerpark. De vergroting is veel uitbaters goed bevallen en de burgemeester onderzoekt of terrassen die dat willen straks weer groter kunnen worden…(Lees meer)

Vergunningen

by

Het was druk in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. Met 450.000 bezoekers en op alle denkbare locaties in de stad muziek. Zo ook natuurlijk in het Westerpark en bijvoorbeeld in de Hollandse Manege aan de Overtoom. Ook nu werden evenementenvergunningen door de gemeente te laat gepubliceerd, zodat de belangen van omwonenden niet meegewogen…(Lees meer)

Vol aan de bak

by

De vakantie is voorbij, het nieuwe college gaat echt aan de slag en ook een vernieuwd stadsdeel. En dat betekent veel werk aan de winkel voor de Vrienden van het Westerpark. Er zijn veel nieuwe gezichten, woordvoerders en wethouders zijn verdwenen dan wel verplaatst. En dat betekent dat de dossierkennis over het Westerpark sterk verminderd…(Lees meer)

Milkshake

by

Achter die hoge hekken viel niet zoveel te zien. Maar daardoor laten de Vrienden van het Westerpark zich natuurlijk niet tegenhouden. Kijk met onze drone mee naar Milkshake vanuit de lucht. Tijdens het evenement en naar de grasmat na afloop van het feestje op 30 en 31 juli 2022. Bekijk hier de dronebeelden…(Lees meer)

Spijkers op laag water

by

Ook nu weer werd de vijver lang het grasveld leeggepompt voor het evenement. In het verleden hebben de Vrienden daartegen een bezwaarprocedure gestart. Volgens het bestemmingsplan mogen er op het gras evenementen worden gehouden. De vijver heeft die bestemming niet. We hebben die procedure verloren. Voor zowel de Rollende keukens als Milkshake wordt de gracht…(Lees meer)

Hoog die hekken

by

Langdurige omhekking van grote delen van het park zijn de vrienden al jaren een doorn in het oog. Wij pleiten al jaren voor zo min mogelijk hekken. Dit jaar werd Rollende Keukens voor het eerst omhekt. Om te voorkomen dat mensen hun eigen drank meenamen. Voor een evenement met toegangskaartjes zoals Milkshake ontkom je niet…(Lees meer)

Milkshake is weer achter de rug. Achttienduizend kleurrijke mensen vierden feest in het Westerpark. Al jaren klagen de Vrienden na afloop over de schade aan de grasmat. Zijn we – zoals we vaak worden neergezet – zure oude zeikerds die niks leuk vinden? Nou nee, we zij als vanouds voor een cultureel en spannend park, met…(Lees meer)