Park zoekt vrienden!

Jongeren atelier Haven-stad

by

Sloterdijk I Zuid wordt de eerste wijk van Haven-stad, dat uiteindelijk gaat bestaan uit 40.000 woningen aan deze kant van het IJ in het Westelijk havengebied en ook nog eens 30.000 aan de overkant van het water. Dat gaat tientallen jaren duren, maar nu reed worden in de gemeenteraad belangrijke besluiten genomen, die later niet meer kunnen worden teruggedraaid.

Nadat de gemeente een concept Raamwerk Haven-stad had gepubliceerd kwamen er 400 reacties van burgers en organisaties. Daar werd weinig mee gedaan. Na een storm van protest hierover werd een nieuw tweejarig traject gestart: samen-de-stad-maken. Burgers en ambtenaren moeten onder onafhankelijk voorzitterschap samen een vervolgvoorstel aan de gemeenteraad presenteren.

De Vrienden van het Westerpark zitten in de kerngroep die hieraan werkt. Los van die kerngroep worden er ook een aantal ‘ateliers’ gehouden om input uit diverse geledingen te krijgen, zoals de ondernemers, creatieve industrie en toekomstige bewoners.

Recent was de beurt aan jongeren. Hoe zien die de stad van hun toekomst? Een gemotiveerde club jongeren kwam samen in het REM eiland om daarover te brainstormen. Zij blijven de kerngroep van advies dienen.