Park zoekt vrienden!

Inspreken bij de gemeenteraad

by

Op 6 september 2018 stond het evenementenbeleid geagendeerd bij de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad. Dit na een roerige zomer waar bleek dat het nieuwe evenementenbeleid door de stadsdelen nog niet consequent wordt toegepast. Er waren dan ook meerdere insprekers.

De Vrienden van het Westerpark spraken in over het locatieprofiel Westerpark (bij het Inspreekhalfuur Publiek) . In dit locatieprofiel is vastgesteld hoeveel evenementsdagen er mogen plaatsvinden in het Westerpark en met hoeveel bezoekers en decibellen. Er zijn 123 evenementendagen toegestaan, maar zelfs dat extreem hoge aantal wordt in de praktijk overschreden.

Ook zien we dat er niet gehandhaafd wordt op bezoekersaantallen. Een voorbeeld: het Vrije Westen mocht volgens de vergunning 8000 mensen op het drukste moment ontvangen, maar om 16:00 uur waren er al 30.000 mensen in het Westerpark.

De decibellen zijn alleen geregeld voor geluidsgerichte evenementen: muziekfestivals. Als er een foodfestival is – zoals bijvoorbeeld de Rollende Keukens met meerdere muziekpodia – dan is er geen sprake van een muziekevenement volgens het evenementenbeleid, omdat eten het primaire doel is. En zo tellen de 5 dagen muziek van bijv. de Rollende Keukens niet mee als muziekevenement.

Namens de volkstuinparken en bewoners vroegen we ook aandacht voor twee evenemententerreinen die vlakbij het Westerpark liggen: Thuishaven en Stadspodium. Op deze terreinen zijn elk weekend festivals die doorgaans geluidsoverlast met zich meebrengen. Voor deze evenemententerreinen zijn (ondanks een aangenomen motie) nog geen locatieprofielen gemaakt.  Bij Thuishaven zijn dit jaar al 55 evenementen geweest, bij Stadspodium 12, wat de totale last voor dit gebied reeds op 190 evenementsdagen zet. Deze evenemententerreinen hebben uitbreidingsplannen voor meer en grotere evenementen.

De Vrienden verzoeken een snelle en diepgravende evaluatie van de locatieprofielen waarbij ook de belangen van bezoekers, omwonenden en andere gebruikers daadwerkelijk worden meegenomen, en een versnelde uitvoering van de motie voor Thuishaven en Stadspodium.

Het debat over het evenementenbeleid vindt plaats op 27 september 2018.