Park zoekt vrienden!

Evenemententerrein of Cultuurpark?

by

“Zullen we eens ophouden met het manifestatieterrein het Westerpark te noemen? In het park zijn geen festivals en kun je altijd rustig terecht.”
“Jullie claimen dat manifestatieterrein alsof het jullie park is. Het is een veld waar evenementen georganiseerd worden.”
“Het manifestatieterrein is toch geen park?”
“Het terrein is bestemd als manifestatieterrein. Er ligt een mooi park naast.”

Nieuwe eigenaar Westergasfabriek: manifestatieterrein is geen onderdeel Westerpark
Donderdag 28 februari 2019 mengde Duncan Stutterheim, eigenaar van de gebouwen van de Westergasfabriek, zich in een discussie op Twitter. De teneur: hou eens op met zeuren, het Westerpark is het oude park en het Cultuurpark Westergasfabriek  is een evenemententerrein en geen park. Dat is nogal een statement van de nieuwe eigenaar. Niet alleen is het keihard onjuist, maar het geeft ook aan hoe er tegen het Westerpark wordt aangekeken.

Hoe het werkelijk zit
In 1978 eisen bewoners in ruil voor de uitbreiding van het spoor dat het Westergasfabriekterrein de bestemming park krijgt. Hard nodig, omdat op dat moment alle bewoners van de Jordaan tot Bos en Lommer het met het kleine oude Westerpark moesten doen. In 1981 valt het besluit in de gemeenteraad en krijgt de locatie inderdaad de bestemming park.

Vele jaren gebeurt er niets, er zit gif in de grond  en dat is een grote en dure spelbreker. In de jaren negentig komt er weer wat schot in, er worden plannen gemaakt en bewoners verenigen zich in 1995 in de vereniging Vrienden van het Westerpark.

Culturele programmering 
Als in 1993 het Gemeentelijk Energiebedrijf – huurder van de panden – vertrekt volgt in afwachting van een definitieve uitvoering de zogenaamde Tijdelijke Invulling. Kunstenaars, artiesten en theatermakers betrekken het terrein als antikraak. Denk aan Orkater, Toneelgroep Amsterdam, Cirque du Soleil, Drum Rhythm Festival. Die tijdelijke invulling duurt uiteindelijk 7 jaar.

Ondertussen gaat het ontwikkelen van de plannen verder, het gif blijft een duur probleem. Enthousiast geworden door de Tijdelijke Invulling pleiten zowel bewoners als stadsdeel voor een Cultuurpark. Lang ziet het er naar uit dat het een muziekcentrum gaat worden, het BIM-huis groeit elders uit zijn jasje.

Als dat plan afketst omdat het BIM-huis naar het Muziekgebouw aan ’t IJ gaat, komt een privaat-publieke optie in beeld. Het moet een park worden met zowel rust als grensverleggende culturele uitingen. Naar voorbeeld van die Tijdelijke Invulling. Maar de bestemming is en blijft: een park. Een park waar cultuur welkom is.

Cultuurpark Westergasfabriek 
Uiteindelijk wordt er een oplossing voor de gifgrond gevonden en wordt in 2000  begonnen met de aanleg van het Cultuurpark Westergasfabriek. Negentien jaar nadat de buurten een park was beloofd. En het Cultuurpark is alleen tot stand gekomen dankzij de volhardendheid van de omwonenden.

Park voor en door bewoners
Het is een park, ons park. Het is geen evenemententerrein voor louter commerciële organisaties. Het is een prachtig stadspark waar spannende culturele activiteiten en rust en recreatie samengaan.

Word nu lid van de Vrienden van het Westerpark
Achtendertig jaar na het bestemmen van de locatie van de Westergasfabriek als park, vierentwintig jaar na de oprichting van de Vrienden van het Westerpark wordt het uitgangspunt van het park in twijfel getrokken. Dat vraagt om alertheid en een sterke stem van gebruikers en omwonenden: maak buren en vrienden lid van de Vrienden van het Westerpark! Hoe meer leden we hebben, hoe luider ons geluid.

 

 

Lees ook:
De Westergasfabriek is Rupsje Nooitgenoeg