Park zoekt vrienden!

Een toekomstbestendig Westerpark?

by

In de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening werd op 15 januari 2020 gesproken over ‘Een toekomstbestendig Westerpark’. Aanleiding was de beantwoording van de vele vragen en zienswijzen die binnengekomen waren op de eerste plannen om de komende bouw van de nieuwe woonwijk Haven-Stad in het westelijk havengebied van groen te voorzien.

Aan de zuidkant van het IJ moeten de komende twintig jaar zo’n 50.000 woningen komen. In het eerste voorstel van de gemeente werd gesteld dat het Westerpark voor de bewoners van Haven-Stad hun voornaamste park zou gaan worden. Terwijl dat park op dit moment toch al behoorlijk druk is. Onder anderen de Vrienden van het Westerpark eisten dat Haven-Stad Zuid een volwaardig eigen stadspark zou krijgen. In de aangepaste plannen van de gemeente is het Westerpark niet langer het beoogde stadspark voor Haven-Stad. Zijn de Vrienden nu tevreden?

Nee, er zitten nog vele addertjes onder het gras. Er staateen volledig stadspark ingetekend, maar dat komt pas in de laatste fase van de bouw, zo’n 10 tot 15 jaar van nu. Als het ondertussen niet is wegbezuinigd… Tot die tijd zijn er her en der kleine stukken groen ingetekend, maar blijft het Westerpark de voornaamste recreatiebestemming voor de duizenden nieuwe bewoners. Bij het berekenen van ‘nieuw’ groen worden daarnaast ook taluds en de grindpaden in de volkstuinen bestempeld als gebruiksgroen.

Drie insprekers, waaronder natuurlijk de Vrienden van het Westerpark, riepen de gemeenteraad op tot meer groenambitie. In het debat stelden de Partij voor de Dieren en Partij voor de Arbeid zich kritisch op over de groenplannen. D66 vond dat gevelgroen en groene daken ook wel mee konden tellen om de groennorm te halen. GroenLinks stelde ‘heel blij’ te zijn met de plannen. De andere partijen namen niet deel aan het debat.

Bekijk hier de bespreking in de commissie Ruimtelijke Ordening: