Park zoekt vrienden!

Debatseizoen 2020 volop geopend

by

Eigenlijk begon dat seizoen al in december 2019. In De Balie organiseerde evenementenorganisator Vunzige Deuntjes een discussieavond over festivals in Amsterdam. Namens de Vrienden van het Westerpark zat Jenneke van Pijpen op het podium om de keerzijde van al die festivals te belichten. Bekijk hier het debat.

In de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening is gedebatteerd over ‘Een toekomstbestendig Westerpark’. Diego Pos sprak in namens de Vrienden en pleitte voor meer groen in Haven-stad en een eigen stadspark, zodat het Westerpark niet ook al die toekomstige nieuwe bewoners moet opvangen. Bekijk hier de inspraak terug.

Over de locatieprofielen voor de festivals in de parken gaat de burgemeester dit jaar een besluit nemen. In de raadscommissie Algemene Zaken sprak Trudi Hengeveld in namens de Vrienden: meer evenementen voor en door de buurt en minder grote festivaldagen in het Westerpark.