Park zoekt vrienden!

De vogelwandelingen waren een groot succes

by

Zo’n 25 leden van de Vrienden van Westerpark en het Stadsdorp Westerpark liepen op 11 en 20 mei door het Westerpark. Drie ervaren vogelaars vertelden hen van alles over de vele soorten in het park. Denk aan: merel, spreeuw, roodborst, groenling, grote bonte specht met jongen, kokmeeuw, zilvermeeuw, winterkoning, staartmees, en nog veel meer. Natuurlijk kwam ook onze ‘eigen’ Westerpark ooievaar overvliegen.

Onderweg werd uitleg gegeven over de verschillen tussen koolmees en pimpelmees, wilde eend en krakeend, meerkoet en waterhoen, fitis en tjiftjaf, en rietzanger en kleine karekiet. Daarnaast werden tips gegeven over hoe je vogelgeluiden kunt herkennen, zonder dat je overdonderd wordt door alles wat je om je heen hoort.

De vogelaars vertelden interessante achtergrondverhalen over de waargenomen soorten. Ze nodigden de wandelaars uit tot het stellen van vragen. Tevens daagden ze de wandelaars uit om te benoemen wat ze hoorden en zagen en vooral goed om zich heen te kijken.

Hilarisch was het moment dat de wandelaars al pratend voorbij het meerkoet nest liepen, dat ongezien op een halve meter van het pad lag. Vogels kijken is een hele kunst, je loopt snel te snel. Al met al vonden de aanwezigen het leerzaam en leuk