Park zoekt vrienden!

De gashouder wordt concertzaal

by

De plannen om van de Gashouder een concertzaal te maken en daartoe het monument te onderkelderen zijn in het najaar gepresenteerd. Ondertussen is de vergunningsaanvraag ook daadwerkelijk ingediend. Nog onduidelijk is welke impact dat gaat hebben op de buitenomgeving. Meer bezoekers leidt tot meer verkeer, fietsen en taxi’s. Wat betekent dat voor de omgeving en de buitenruimte? Wordt bijvoorbeeld een stuk park opgeofferd voor een vaste fietsenstalling?
Het is de gemeente die gaat over de buitenruimte. Als Vrienden van het Westerpark dringen we aan op een overkoepelende visie: als er meer reuring komt in en rond de gashouder, dan ook minder reuring in de openbare ruimte. Het is aan het stadsdeel om daarover een zwaarwegend advies te geven aan het stadhuis.

Lees hier onze reactie in Het Parool van 20 februari>>