Park zoekt vrienden!

Burgemeester Halsema grijpt in

by

Goed nieuws van de burgemeester. Femke Halsema erkende donderdag 27 september 2018 in de gemeenteraad (commissie Algemene Zaken) dat het niet goed gaat met het nieuwe Amsterdamse evenementenbeleid en neemt de volgende maatregelen:

  • Het beleid wordt versneld geëvalueerd (in 2019 i.p.v. 2020).
  • Grote evenementen worden niet meer behandeld door de stadsdelen, maar door de centrale stad.
  • Vergunningen moeten op tijd verstrekt worden, zodat een zienswijze of bezwaar tijdig mogelijk is.
  • De kostendekkendheid van de evenementenvergunningen moet naar 100%. Dat is nu slechts 16%.

Je kunt de raadsvergadering hier terugzien (agendapunt 23).