Park zoekt vrienden!

Afscheid van Esther en Maarten

by

Esther van der Meer

De vereniging Vrienden van het Westerpark bestaat al sinds 1995 en is opgericht om te lobbyen voor het maken van een park op het Westergasterrein. Het Westerpark is ondertussen alweer 20 jaar. Esther was als actieve buurtbewoner regelmatig te vinden op inspraakavonden. Daar kwam zij met enkele anderen tot de overtuiging dat het noodzakelijk is je te verenigingen als buurtbewoners. Ze nam in 2018 het initiatief tot een doorstart van de Vrienden van het Westerpark, om de belangen van het park en de buurt een stem te geven. Ze heeft zich vijf jaar met hart en ziel aan de vereniging gewijd. Ze wist ook precies wanneer belangrijke thema’s op de agenda van de gemeenteraad stonden. Ze was sterk betrokken bij de strategie en was de stem van de vereniging op social media. Het is dus een aderlating dat zij het bestuur gaat verlaten. Esther: bedankt!

Maarten Langemeijer

Maarten is vanaf 2019 onze secretaris geweest. Naast de puur secretariële zaken als notulen maken en rooster van aftreden opstellen heeft hij veel meer betekend in het bestuur. Ondanks zijn drukke werkzaamheden was er toch tijd om mee te denken over de koers en activiteiten van de vereniging.
Wat zeker ook heel prettig was voor het bestuur was dat Maarten werkt voor de gemeente Amsterdam en daardoor een goede antenne had voor zaken die op het stadhuis speelden en ontwikkelingen die mogelijk gevolgen zouden hebben voor het park. Wij gaan dat zeker missen. Maar los van de inhoud werkt een bestuur alleen optimaal als ook de intermenselijke contacten warm zijn. En dat waren ze altijd. Door Maartens verhuizing van BoLo naar Haarlem werd de fysiek afstand van het Westerpak te groot om echt direct betrokken te blijven. Maarten, we gaan je missen!