Park zoekt vrienden!

Wat vinden de Vrienden van het actieplan?

by

Het stadsdeel heeft als antwoord op de adviezen van de Programmaraad Westerpark een actieplan opgesteld. Zijn de Vrienden daar tevreden over? Kort gezegd: we vinden we het een beginnetje.

In 2012 werd in het Groene Manifest door stadsdeel en de Westergasfabriek BV nog verzucht dat toeristen de weg naar het park nog niet hadden gevonden. Dat is nu wel anders. Sinds die tijd is het aantal bezoekers van het park verdubbeld. Het vorige stadsdeelbestuur heeft – zoals ook staat in het actieplan- vol ingezet op het binnenhalen van meer grote evenementen. Dit samen met de Westergasfabriek BV, zonder noemenswaardig overleg met de omwonenden. Daar komt de disbalans in het park vandaan waar we het nu over hebben.

Het stadsdeel van nu is dus van ver gekomen. Vanuit het stadsdeel bekeken is er heel veel in gang gezet. Voor de Vrienden betreft het meer het wegwerken van achterstallig onderhoud. Heel belangrijk, maar dan begint het echte werk pas.

In de overleggen met het stadsdeel lopen we nog regelmatig tegen oude reflexen aan. Is het cultuurpark een evenemententerrein of is het in de eerste plaats een stadspark, waar ook evenementen gehouden kunnen worden? Dat is geen kwestie van een paar woorden, het raakt de kern van de huidige discussie. Hoe belangrijk neem je de functie van het park als achtertuin van de omliggende buurten? Van de Jordaan tot Bos en Lommer is het een park voor bewoners. En straks komt Haven-stad er nog aan.

De door het stadsdeel getroffen maatregelen zitten sterk in de hoek van handhaving, schoonmaak, regulering en procedures. Allemaal heel belangrijk, maar wat ons betreft worden de onderliggende grote vragen niet beantwoord. Wat verstaan we onder balans? Hoe ga je om met de schaarse ruimte als het alsmaar drukker wordt? Daar moeten keuzes gemaakt worden.

Vragen die al bij de start van de programmaraad zijn gesteld zijn nog steeds niet helder: Wat is precies een evenement? Wat is de status van evenementen die zowel binnen als buiten met tenten plaatsvinden? Wat is een muziekevenement?

Als omwonende maakt het je niet veel uit of muziekoverlast van een evenement komt dat primair of secundair op muziek gericht is, van een binnen- of een buiten evenement. Het gaat om het totaalplaatje van wat er in een jaar over je heen komt in termen van muziek, omhekkingen, zwaar vrachtverkeer, dronken bezoekers, taxi’s, parkschade en afval.

Kortom: het stadsdeel heeft goede eerste stappen gezet, maar er is nog veel te doen voordat de balans in het park gevonden is.